Wątpliwa fotografia artystyczna

Specjaliści ciągle sprzeczają się na temat tego czy fotografia jest dziedziną sztuki. Cześć z nich uważa, że ze względu na swój odtwórczy charakter fotografia nie ma w sobie najważniejsze w sztuce cechy czyli kreatywnego tworzenia. Według innych fotografia nabrała cech artystycznych dzięki możliwościom przeróbki, na przykład dzięki kolażom. Wiele eksperymentów z kliszą i badań nad światłem prowadziło do ciekawych artystycznie efektów. Fotografia ze względu na dostępność łatwość robienia zdjęć uległa jednak pewnej wulgaryzacji. Należy odróżniać fotografie pretendującą do miana sztuki od fotografii użytkowej i popularnej.

Fotografia stricte dokumentalna nie będzie uznawana za sztukę ale tworzy zupełnie nową, również wysoką, jakość prawdy jaką przekazuje. Nie można przecież zaprzeczyć temu jak wiele emocji zawierać może jedno dobre zdjęcie dokumentalne. Nie jest również łatwo zrobić takie zdjęcie. Wymaga to od fotografa umiejętności obserwacji i wrażliwości oraz humanistycznej świadomości. Fotografia dokumentalna zawsze idzie w parze z reportażem. Jest to szlachetna dziedzina, której podstawowym zadaniem jest przekazywanie ludziom prawdy o świecie przy pomocy obrazu. Dlatego jednak nie chodzi o walory artystyczne. Od fotografii dokumentalnej wymaga się rzemieślniczej znajomości zasad fotografii i kompozycji.  Zdjęcie ma być autentyczne i nie powinno być poddawane żadnym obróbką, ponieważ wtedy przestaje pełnić swoją podstawową funkcję. Natomiast fotografia artystyczna rządzi się zupełnie innymi prawami. Rzeczywistość nie musi a nawet nie powinna być przedstawiana dosłownie. Tworząc artystyczne zdjęcia powinno poszukiwać się sposobów na pokazanie nieoczywistych aspektów  widzianej rzeczywistości. Specyficzna udziwniona perspektywa, trudne kąty kadru, zabawa światłem, przestawianie przekształceń rzeczywistości tak aby przedstawić to co najważniejsze lub niewyrażalne czyli „oszukiwanie” widza aby wywołać w nim pożądane silne wrażenie jest podstawową i najważniejszą funkcją fotografii artystycznej.

Możliwe, że przeciwnicy zaliczenia fotografii do dziedzin sztuki, uważają powstawanie zdjęcia za zbyt przypadkowe. Wiele dobrych zdjęć robi się zupełnie niechcący, przypadkiem. Niektórzy amatorzy uważają przypadek za swoją metodę robienia zdjęć. Z pośród wielu robionych zdjęć wybierają te najlepsze i próbuje je przerabiać w programach komputerowych. Oczywiście o wiele skuteczniej jest zapoznać się z kilkoma ważnymi zasadami i wyrobić artystyczną wrażliwość oglądając artystyczne zdjęcia i obrazy mistrzów. Zapoznamy się wtedy z teorią koloru i światła, które są najważniejsze w sztukach wizualnych.

Fotografia, czy jest sztuką czy nie, potrafi wywołać emocje i uczucia. Jest również dziedziną, która posiada swoją historię i teorie. Ciągle się rozwija więc wielu artystów prowadzi badania nad rzeczywistością wykorzystując właśnie to medium. Malarze i teoretycy sztuki poszukiwali możliwości zabawy światłem dzięki fotografii. W końcu fotografia oznacza malowanie światłem. Mając w ręku aparat fotograficzny stajemy się magikami światła. Oglądają genialne obrazy mistrzów fotografii przeżywa się niemal metafizyczny sens znaczenia tego określenia.

No Comments, Be The First!